Voldgiftsloven

UDGIVELSESDATO 16-05-2016
FORFATTER Niels Schiersing
ISBN 9788757499599
FILSTØRRELSE 5,99 MB
FILNAVN Voldgiftsloven.pdf
Defalske9ere.dk Voldgiftsloven Image
Den første kommenterede voldgiftslov i DanmarkVoldgiftsloven trådte i kraft 1. juli 2005, hvilket er mere end 10 år siden. På trods af voldgiftslovens vigtighed for danske virksomheder, er der ikke tidligere udarbejdet en lovkommentar på området. Denne kommenterede voldgiftlov er derfor helt unik og den første af sin art i Danmark.Lovkommentaren indeholder en gennemgang og analyse af voldgiftslovens enkelte bestemmelser. Vægten er lagt på retspraksis. De enkelte paragraffer er kommenteret på baggrund af mere end 500 retsafgørelser fra særligt de tre nordiske lande Danmark, Sverige, Norge, men også England, som er en helt central jurisdiktion for voldgift. Endvidere er der henvisninger til ca. 50 danske voldgiftskendelser.Der er i vidt omfang anvendt citater fra afgørelsens præmisser med henblik på bedre at anskueliggøre domstolens overvejelser og for at gøre fremstillingen mere praktisk anvendelig.Lovkommentaren er uundværlig for alle, der beskæftiger sig med voldgift.Om forfatterenNiels Schiersing er cand jur fra 1985 og har 20 års erfaring som partner i danske advokatfirmaer. Han er både dansk advokat og engelsk solicitor, hvilket giver ham et indgående kendskab til de to førende retssystemer på verdensplan, civil law og common law. Som medlem af Copenhagen Chambers virker Niels Schiersing som voldgiftsdommer, mediator og legal expert i nationale og internationale kommercielle voldgiftssager og voldgiftssager om investeringsbeskyttelse
DOWNLOAD
LÆS ONLINE

Vil du læse Voldgiftsloven-bogen i PDF-format online? Et godt valg! Denne bog er skrevet af forfatter Niels Schiersing. Med webstedet defalske9ere.dk læses Voldgiftsloven online nu så nemt!

Advokatsamfundet

Voldgift er i Danmark reguleret af voldgiftsloven og voldgiftsbekendtgørelsen. Fordelene ved en voldgiftssag . Parterne har mulighed for at udpege voldgiftsdommere, som har særligt kundskab i netop det sagsområde, tvisten angår.

Advokatsamfundet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. AB-92 eller AB-18, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller ...

RELATEREDE BØGER

Den krevende foreldrerollen
Fortidens synder
Tak for turen!
Samfundskontrakten
The Old Testament 32 - Jonah
Hvor havet står stille
Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning
Dansk samlet kursus USB & download
Musik & stilhed
Det er senere end du tror
Cuba - Odyssey guide
Belize
Krig og fred. Bind 4
Pavēlnieka varā - Erotisks īss stāsts
Københavnerpigen og Journalisten
Hippie 2