Forældreansvarsloven Fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager

UDGIVELSESDATO 05-12-2011
FORFATTER Pia Deleuran (red.)
ISBN 9788757494846
FILSTØRRELSE 2,60 MB
FILNAVN Forældreansvarsloven Fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager.pdf
Defalske9ere.dk Forældreansvarsloven Fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager Image
Forældreansvarsloven blev vedtaget af et enigt Folketing i 2007 og ændrede grundlaget for familiestrukturen i Danmark. Vedtagelsen skete på trods af fagpersoners og børneorganisationers advarsler. Der pågår i øjeblikket en officiel evaluering af loven, hvor Familiestyrelsen holder tovet. Der har i den anledning været røster fremme om, at ræven er sat til at vogte gæs.Dette temahæftes hovedfokus er de ikke-juridisk sagkyndiges rolle og funktion. Denne faggruppe - de børnesagkyndige - har med den nye lovgivning fået en fremtrædende plads i familiesagerne, men der synes ikke reflekteret nærmere over de retssikkerhedsmæssige konsekvenser i den forbindelse. Temahæftet beskriver nogle af problemstillingerne, der rejser sig i og omkring forældreansvarsloven. Bag forældreansvarsloven lå der uden tvivl en god intension fra politikernes side om at lade barnets bedste være i fokus. Imidlertid kom loven til at tage afsæt i en ideel verden, sådan en, vi gerne vil have, men som ikke findes, og som ikke er realistisk. Den gode hensigt blev forstyrret af lovens modsatrettede paragraffer, hvilket temahæftet illustrerer.Når loven skal anvendes som konfliktløsningsredskab i komplekse situationer, der opstår mennesker imellem, viser lovens blinde vinkler sig. Køn og vold er temaer, der eksempelvis ikke fyldestgørende behandles i loven. Det betyder, at nogle børn og primære omsorgsgivere i dag udsættes for forhold, som får følger for deres adfærd og psykiske sundhed. Det ses i temahæftets beretninger. I forhold til evalueringen af loven er det da også tankevækkende, at den ikke synes at fokusere på alle relevante problemstillinger, når lovens virkninger og administration skal bedømmes. Når centrale områder mangler i beskrivelsen af loven, bliver evalueringsgrundlaget ufyldestgørende og i værste fald direkte misvisende.Temahæftet er det tredje i rækken om forældreansvarsloven, hvor alle temaerne dækker forskellige perspektiver på loven.Temahæftet er opbygget i fire dele. Først en række faglige artikler og konkrete nedslag. Herefter følger artikler bragt i fagblade. Dernæst kommer et antal beretninger fra berørte, som illustrerer forældreansvarslovens konsekvenser. Endelig afsluttes med en række bilag, herunder spørgsmål og svar fra en undersøgelse foretaget ved retter og statsforvaltninger, gennemført i regi af fagnetværket Barnets Tarv Nu i anledning af dette temahæfte.
DOWNLOAD
LÆS ONLINE

Bogen Forældreansvarsloven Fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager blev skrevet den 05-12-2011 af forfatteren Pia Deleuran (red.). Du kan læse bogen Forældreansvarsloven Fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager i PDF, ePUB, MOBI format på vores hjemmeside defalske9ere.dk. Her finder du også andre bøger af forfatteren Pia Deleuran (red.).

Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på... - retsinformation.dk

Brug i udlandet. Allerede inden du rejser af sted, kan du selv gøre en del for at sikre, at dine kort Materialet på denne hjemmeside er således ikke beregnet til at blive distribueret til eller anvendt af Danske Bank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet. Klageansvarlig afdeling: Danske Bank, Juridisk...

Juridisk | DFDS | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Køb IKKE disse huse. På Bornholm og Sjælland er sommerhusene steget cirka 20 procent i værdi på fem år, mens resten af landets sommerhuse er steget mellem fem og ti procent. Det viser tal fra Sydbank. Men der er andre faktorer end geografi, der trækker op i priser og lejeværdi.

RELATEREDE BØGER

Den fattige mands bil
Was Manager vom Hai lernen können - Die goldenen Regeln einer neuen Leadership
K för Klara 1 - Bästa vänner
Gravkammeret
De magiske lys, bind 1. Jagten på guldkruset
Nova 1: Het weerzien - erotisch verhaal
Elisabeth
Panteon-sagaen #2: Akkanas Gåde
Blodvejen
Man skal ikke skue hunden på hårene
Olga og det frække egern
Introduktion til digital marketing og tværmedial kommunikation
Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner
South Africa, Lesotho & Swaziland