Sundhedsret - for sygeplejersker

UDGIVELSESDATO 21-06-2006
FORFATTER Ulla Hybel
ISBN 9788717036826
FILSTØRRELSE 8,64 MB
FILNAVN Sundhedsret - for sygeplejersker.pdf
Defalske9ere.dk Sundhedsret - for sygeplejersker Image
Sundhedsret – for sygeplejersker er en lærebog til sygeplejestuderende og sygeplejesker på efteruddannelse. Den kan ligeledes anvendes af sygeplejesker og andre professionelle sundhedspersoner som opslagsbog i det daglige arbejde. Bogens hovedsigte er en klargøring af de regler, der omgiver sygeplejen i det behandlende sundhedsvæsen.Bogen er inddelt i fire dele:I. En juridisk referenceramme. Her tages udgangspunkt i de grundlæggende idealer og værdier, som sundhedslovgivningen er bygget op omkring. Der er fokus på begreberne værdighed, integritet, selvbestemmelse og retssikkerhed, og sundhedsrettens kilder gennemgås.II. Pligter. Denne del handler om sygeplejerskers pligter som beskrevet i lov om sygeplejersker, dvs. pligten til at vise omhu og samvittighedsfuldhed samt tavshedspligten. Endvidere diskuteres sygeplejerskens kompetence og ansvar som medhjælp.III. Rettigheder. Her gennemgås de vigtigste patientrettigheder: retten til behandling, retten til medbestemmelse og retten til aktindsigt.IV. Ansvar. I denne del diskuteres tilsynet med sygeplejerskers faglige virksomhed samt de sanktioner af retlig karakter, der kan komme på tale over for en uansvarlig sygeplejerske. Patienters mulighed for at få erstatning for en skade drøftes ligeledes.Bogens gennemgang af juraen er belyst ved eksempler fra domstolene og praksis fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn samt Patientforsikringen. Bogens registre gør den velegnet som opslagsværk.Bogen er skrevet af Ulla Hybel, som er cand.jur. og ph.d. i sundhedsret og ansat som jurist i Det Etiske Råd.
DOWNLOAD
LÆS ONLINE

Vil du læse Sundhedsret - for sygeplejersker-bogen i PDF-format online? Et godt valg! Denne bog er skrevet af forfatter Ulla Hybel. Med webstedet defalske9ere.dk læses Sundhedsret - for sygeplejersker online nu så nemt!

Bliv sygeplejerske - tag sygeplejerskeuddannelsen hos VIA - se her! | VIA

Login Sign up. ← Back to Explore. #sygeplejersker. RUC Undersøger - Pres på sy... More Loading.

Skuffede sygeplejersker går i vejen for FOA-boss - TV 2

Undersøg hvilke faktorer, der kan forårsage stress blandt sygeplejersker. Sparring mellem nye og ældre sygeplejersker Fordele: Mindre stress, mindre ansvar, færre fejl Ulempe: Administrativt...

RELATEREDE BØGER

Kuglerne og fantasien. En bog om Kim Larsen
Mal dit Andeby
Maurizio - Kot w okularach
Historien om dengang heksene fandt deres prinsesse, eller...
På afveje
En sørgmodig drøm om idyl
Retsfortabende passivitet
Turkey
Pigen i spejlet
Hjemløs
Holiday Memories
Skytturnar II: Englandsförin
Mørkeleg