Konfliktmægling

UDGIVELSESDATO 16-01-2020
FORFATTER Vibeke Vindeløv
ISBN 9788771984101
FILSTØRRELSE 2,37 MB
FILNAVN Konfliktmægling.pdf
Defalske9ere.dk Konfliktmægling Image
'Konfliktmægling - en refleksiv model er en lærebog', som behandler konfliktforståelse og konfliktmægling i sammenhæng. Den praktiske fremgangsmåde, bogen anbefaler, bygger på centrale begreber som sandhed, retfærdighed, tillid, magt mm. Dette fundament giver et billede af den kobling mellem værdier, form og indhold, som er nødvendig, når mægling behandles som en seriøs profession, der fordrer, at mægleren løbende reflekterer over, hvorvidt der er sammenhæng mellem det underliggende værdigrundlag og den praktiske udøvelse. I forhold til tidligere udgaver af bogen er kapitlerne udbygget med mange relevante eksempler, og det er yderligere præciseret, hvori det refleksive består og forholdet mellem mægling og terapi. Kapitlet om internationale konflikter er meget omarbejdet, bl.a. med fokus på kønnenes rolle i disse konflikter. Bogen er herudover opdateret ift. retsmægling, konfliktråd og mægling i familiekonflikter.'Konfliktmægling' henvender sig til alle, der er interesserede i – eller har behov for at lære noget om mægling.Vibeke Vindeløv er professor, dr.jur. fra Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet og initiativtager til fakultetets masteruddannelse i konfliktmægling, der startede i 2002. Hun har såvel teoretisk som praktisk erfaring fra mægling og konfliktløsning i ind- og udland.
DOWNLOAD
LÆS ONLINE

Konfliktmægling er en god bog. Denne bog er skrevet af forfatter Vibeke Vindeløv. På vores hjemmeside defalske9ere.dk kan du læse Vibeke Vindeløv bog online og også downloade det gratis!

Konfliktmægling og -coaching ved prof. konfliktmægler ...

Uddannelse i Konflikthåndtering . DISPUK's efteruddannelse i narrativ konflikthåndtering er en ny 1-årig uddannelse, som giver en grundig indføring i metodiske, teoretiske, etiske og praktiske muligheder for konflikthåndtering. Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med konflikter i f.eks. skoler, institutioner, fængsler og i forhold til kriminalitet, foreninger, familier ...

Konfliktmægling og -coaching ved prof. konfliktmægler ...

Center for Konfliktløsning Wesselsgade 2, stuen DK-2200 København N. Email: [email protected] Telefon: +45 3520 0550. CVR: 1820 0988 Merkur Andelskasse: 84014250686

RELATEREDE BØGER

Hæmningsløs - Chloé: Gondolen
Effektive ledergrupper
Drab i Herlev
Videnskab er lidenskab
Bill & Ben frelser fire fortabte
Rabalder i børnefamilien
GRK & Pelotti-banden
Sidste nyt fra Berlin
Station 87 vejrer mord
Jalna-arven
Die echte und die falsche Doralies
En uskyldig løgn
Kan du se noget grønt i mit øje?
Sort brand
Great Adventures: Experience the world at it´s breath-taking best
Kom videre med dit drivhus