Insolvensret

UDGIVELSESDATO 01-12-2011
FORFATTER Jens Paulsen
ISBN 9788761930835
FILSTØRRELSE 3,80 MB
FILNAVN Insolvensret.pdf
Defalske9ere.dk Insolvensret Image
Praktisk opslagsværk om konkursretBogen beskriver gældende ret pr. 1. juli 2010 med hensyn til den egentlige konkursbehandling. Konsekvensændringer som følge af ikrafttrædelsen af rekonstruktionsreglerne pr. 1. januar 2011 er indarbejdet i bogen.Stoffet er prioriteret ud fra kurators synsvinkel med særlig vægt på praktikken i højere grad end på teorien, og fremstillingen følger som hovedregel konkurslovens opbygning.Den røde tråd i bogen er kurators hovedopgave: at varetage kreditorernes fælles interesser, hvorfor problemstillingerne i særlig grad anskues ud fra de rettigheder og specielt pligter, der påhviler kurator, herunder bl.a. håndhævelse af konkurslovens ligelighedsprincip.Bogen er krydret med referater af domstolsafgørelser, noter med krydshenvisninger og litteraturhenvisninger samt udførlige litteratur- og stikordsregistre med det formål at gøre bogen til et brugbart opslagsværk.Bogen behandler såvel den materielle som den processuelle konkursret.MålgruppeDen primære målgruppe er kuratorer, men bogen vil også være relevant for de øvrige insolvensretsaktører som domstolsjurister, medarbejdere hos SKAT, i finanssektoren, hos arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer og revisorer.3. bind om insolvensretInsolvensret - Konkurs er tredje bind i serien om insolvensret af Jens Paulsen. Første bind er Insolvensret – Gældssanering; andet bind er Insolvensret - Rekonstruktion.Om forfatterenJens Paulsen er advokat (H), medindehaver af Advokataktieselskabet DAHL, Herning, medhjælper ved skifteretten i Herning og forfatter til flere bøger om primært insolvens- og arbejdsret. Han har undervist i insolvensret på Århus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet og underviser på kurser i forskellige fora i bl.a. insolvensret.
DOWNLOAD
LÆS ONLINE

Vil du læse Insolvensret-bogen i PDF-format online? Et godt valg! Denne bog er skrevet af forfatter Jens Paulsen. Med webstedet defalske9ere.dk læses Insolvensret online nu så nemt!

Insolvensret - Buch Advokatfirma I/S

Under denne kategori finder du kurser, som henvender sig til advokater og jurister, som i det daglige beskæftiger sig med insolvensret. Samtlige kurser er pointgivende i forbindelse med den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Insolvensret | Advokaternes HR

Insolvensret - Rekonstruktion behandler med en praktisk tilgang gældende ret på rekonstruktionsområdet. Læs mere og køb her hos Karnov Goup!

RELATEREDE BØGER

Fejemanden
MKKL 1 - Urtiden stinker
Generthed og værdighed
Karin! Karin! Karin! Min engel!
Opfør dig ordentligt, og vær en god ven - også når du er online
Aristokraterne
Arkitekt Axel Høeg-Hansen
- og jeg mener hva' jeg si'r
Hævneren
Tim & Thomas: Kobraen
Det lille hus på prærien 1 - Det lille hus i den store skov
Brief Einer Unbekannten
Lille Krokodille i det store hav
M - 40 år på tronen
Skrivelyst i børnehaven
Fædre og Døtre
Met chilismaak - erotisch verhaal
Glad festmad
På tippen af næsen der sidder majonæsen
Rose og Zainab