Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse : kunnskapsbaserte behandlingstiltak ...

UDGIVELSESDATO 02-08-2016
FORFATTER Rolf W. Gråwe
ISBN 9788245019452
FILSTØRRELSE 1,92 MB
FILNAVN Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse : kunnskapsbaserte behandlingstiltak ....pdf
Defalske9ere.dk Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse : kunnskapsbaserte behandlingstiltak ... Image
De fleste personer med rusproblemer har samtidig psykiske problemer. Det har manglet forskningsbasert kunnskap om hva som er effektive behandlingstilbud for personer med begge typer problemer. Denne boken gir systematisert og praktisk kunnskap om behandling av slike lidelser. Nyere kunnskap viser at et helhetlig behandlingstilbud med kombinerte hjelpetiltak kan være avgjørende når man skal hjelpe personer med ruslidelser og psykiske lidelser. Denne boken beskriver en serie behandlingstiltak som bør inngå i spesialist-helsetilbud og kommunale tilbud for pasientgruppen: kartlegging motiverende samtaletiltak behandling med tilpassede kognitive atferdspsykologiske metoder behandling med legemidler fysisk aktivitet behandling av ulike komorbide angst- og depresjonslidelser bruk av akuttiltak og tvangstiltak etterverns- og samarbeidstiltak med primærhelsetjenesten pasientforløp og pasientsikkerhet hjelp fra lokale brukerdrevne/brukerstøttede tiltak pårørendetiltak rusakutt / behandling med tvang Boken er spesielt nyttig for de som jobber i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og i kommunale tiltak som hjelper rusavhengige. I tillegg vil den være viktig for sykepleiere, psykologer, leger og annet helsepersonell, og for de som tar slik utdanning.
DOWNLOAD
LÆS ONLINE

Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse : kunnskapsbaserte behandlingstiltak ... er en god bog. Denne bog er skrevet af forfatter Rolf W. Gråwe. På vores hjemmeside defalske9ere.dk kan du læse Rolf W. Gråwe bog online og også downloade det gratis!

Tvangsinnleggelse for rusbehandling? | Tidsskrift for Den norske...

Personer med akutte psykoser skal ha rett til behandling i psykisk helsevern, uavhengig av om lidelsen er rusutløst eller ikke. For å ivareta et sammenhengende tilbud skal den instansen som først kommer i kontakt med en person med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse sikre at personen...

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av...

Alle drept av en alvorlig psykisk syk person. Flere av drapene kunne vært forhindret, mener Det betyr at nesten halvparten av alle drapsofre er drept av en person med en alvorlig psykisk lidelse. Det er tatt høyde for og sortert ut tilfeller hvor rus anses som en utløsende faktor, og som ikke har...

RELATEREDE BØGER

Djävulens gömställe
Snemanden der ville vide, hvordan det føles at være varm om hjertet
Lars von Trier's Renewal of Film 1984-2014
Vi ses hos Linnea!
Fallet Faiza
Væbneren
Desperation
Digte 1803
Krystallens lys
Das rote Meer
Fra Jim Smith til Mikkel Kessler
Anna, Banana 3: Væddemålet
Ned ad floden
Motsatt effekt av åklagarbomben i Trollhättan
Den glade fattigdom
Lærebog for sociale opdagelsesrejsende
Mercy #1: Månens kald
Forfatterdrømme
Romance i Firenze / Du er mit hjerte
Rikosreportaasi Suomesta 1975