Pædagogik og lærerfaglighed

UDGIVELSESDATO 29-08-2017
FORFATTER Karen Marie Hedegaard
ISBN 9788772041414
FILSTØRRELSE 2,75 MB
FILNAVN Pædagogik og lærerfaglighed.pdf
Defalske9ere.dk Pædagogik og lærerfaglighed Image
Læreruddannelsen er en pædagogisk uddannelse.Pædagogikfaget har tradition for at danne grundlag for lærerens arbejde, der består i undervisning og øvrige opgaver i grundskolen. Denne forståelse af pædagogikfaget som fundament for lærerens profession ligger til grund for antologien ‘Pædagogik og lærerfaglighed’. Hensigten med bogen er at bidrage til, at den pædagogiske grundfaglighed, som faget pædagogik under hidtidige læreruddannelser har bidraget med, medtænkes i hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed i læreruddannelsen i dag.Antologien indledes således med artikler om klassiske, pædagogiske betragtninger om forholdet mellem skole og samfund og afsluttes med artikler om almene læreropgaver. Undervejs vendes blikket også mod eleverne og skolens undervisning. Antologien er disponeret i fire dele:I)SkolenII)ElevenIII)UndervisningenIV)LærerenBogen ‘Pædagogik og lærerfaglighed’ henvender sig til studerende på læreruddannelsen og andre med interesse for undervisning, lærerfaglighed, undervisning og læring.Indeholder følgende bidrag:Del I: Skolen
Tema 1: Skole og samfundKapitel 1Pligten til at gøre modstand – om skoler, lærere og samfundaf Gert BiestaKapitel 2Skolens dannelseaf Alexander von OettingenKapitel 3Dannelsens etiske dimensionaf Peter KempKapitel 4Skolen i et sociologisk perspektivaf Lars UlriksenKapitel 5Enhedsskolenaf Kirsten Krogh-Jespersen og Benedikte Vilslev PetersenDel II: Eleven
Tema 2: Elevens læring og udviklingKapitel 6Opvækst i en individualiseret verdenaf Per Schultz JørgensenKapitel 7Elevens læring og udvikling – fra politiseret pædagogik til børneperspektivaf Dion SommerKapitel 8Læringsbegreber i lærerens praksisaf Merete MunkholmKapitel 9Inklusion: En skole for alleaf Rasmus AlenkærKapitel 10Andetsprogstilegnelse i et flersprogligt og flerkulturelt perspektivaf Benny Bang CarlsenKapitel 11Det metanarrative rum – specialpædagogikken og kompetencerneaf Carsten RønnDel III: UndervisningenTema 3: Almen undervisningskompetenceKapitel 12 Didaktikaf Benedikte Vilslev Petersen og Anja Madsen KvolsKapitel 13Undervisningsdifferentiering og lærerkompetenceraf Kirsten Krogh-JespersenKapitel 14Fagdidaktisk reflekteret integration af itaf Simon Skov FougtKapitel 15Lærerens didaktiske intentionalitet – Om en almen didaktisk planlægningspraksis mellem tekniske og pædagogiske rationaleraf Thomas IskovDel IV: LærerenTema: 4 Almene lærer­kompetencerKapitel 16Klasseledelse – medbestemmelse, selvbestemmelse og fællesskabaf Elsebeth JensenKapitel 17Lærerens praksisvidenaf Martha MottelsonKapitel 18Etik og lærerfaglighedaf Karen Marie HedegaardEn del af serien ‘Lærerens grundfaglighed’'Lærerens grundfaglighed' er en udgivelsesserie, der imødekommer lærerfagets grundlæggende faglighed, dets metoder og begreber.Bøgerne i denne serie går i dybden med centrale problemstillinger i lærerens arbejde med at varetage elevers læring, udvikling, trivsel og dannelse. Der er fokus på at formidle viden, argumenter og forskningsresultater om lærerfagets faglighed på en praksisnær måde.Udgivelserne spænder fra studiebøger inden for det pædagogiske fagområde i læreres grund-, efter- og videreuddannelse til den konkrete undervisningspraksis.
DOWNLOAD
LÆS ONLINE

Pædagogik og lærerfaglighed er en god bog. Denne bog er skrevet af forfatter Karen Marie Hedegaard. På vores hjemmeside defalske9ere.dk kan du læse Karen Marie Hedegaard bog online og også downloade det gratis!

Få Pædagogik og lærerfaglighed af Benedikte Vilslev ...

Lærerens grundfaglighed - Almen dannelse - Pædagogik og lærerfaglighed Pædagogik, dannelse og praksis Modultype, -omfang og -sprog Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Kort beskrivelse af modulet Modulet er et fælles modul for Almen dannelse (KLM) samt Pædagogik og lærerfaglighed med fokus på at beskrive ...

PDF Lærerens grundfaglighed - Almen dannelse - Pædagogik og ...

Pædagogik og lærerfaglighed er en grundbog til læreruddannelsens pædagogiske fagområder inden for kompetencefaget lærerens grundfaglighed. Bogen leverer rygsøjlen af læreruddannelsens pædagogiske refleksionsgrundlag, som de studerende skal tilegne sig og have med sig i deres videre studieforløb, der skal gøre dem til kompetente undervisere og opdragere.

RELATEREDE BØGER

Orgasme.com – Une nouvelle érotique
Windsbraut
Mænd der krænker kvinder
Das Megaspiel
Karen Blixens Afrika
Danske fortællere 1830-1890
Gør det nu!
Et dobbeltdrab på Fanø
Elleve dage i november
Skrift paa vind og vand
Jony Ive