Det danske samfund

UDGIVELSESDATO 12-08-2014
FORFATTER Jørgen Elm Larsen
ISBN 9788741256696
FILSTØRRELSE 5,96 MB
FILNAVN Det danske samfund.pdf
Defalske9ere.dk Det danske samfund Image
Det danske samfund – ofte betegnet som et velfærdssamfund – er en sammensat størrelse med mange og ofte modsatrettede problemstillinger og udviklingstræk. Denne bog giver læseren et empirisk funderet overblik over, hvordan det danske samfund er indrettet og organiseret, og hvilke logikker der gør sig gældende på centrale samfunds- og velfærdsmæssige områder.De første kapitler giver et overblik over den historiske tilblivelse af den danske velfærdsstat og en overordnet diskussion af, hvad stat, marked og civilsamfund betyder i en dansk kontekst. Herefter sættes der fokus på centrale institutioner og sektorer i det danske samfund.Bogen retter sig især mod undervisning på uddannelser, hvor der er behov for overblik og viden om det danske samfund i historisk og nutidigt perspektiv, bl.a. samfundsvidenskabelige uddannelser og andre uddannelser på BA- og masterniveau.
DOWNLOAD
LÆS ONLINE

Det danske samfund er en god bog. Denne bog er skrevet af forfatter Jørgen Elm Larsen. På vores hjemmeside defalske9ere.dk kan du læse Jørgen Elm Larsen bog online og også downloade det gratis!

Besættelsen 1940-45 | faktalink

Det bliver i praksis fortolket forskelligt fra land til land, men et fællestræk er, at religion ikke udgør en væsenlig magtfaktor i samfundet som helhed. Religion er så at sige sat uden for indflydelse modsat i det førmoderne samfund, hvor religion var en betydelig magtfaktor i både folks liv og i politik.

Det danske samfund - 2019/2020

Befolkning, adfærd og samfund Analyser vedrørende danskernes handlemønstre og holdninger og disses betydning for samfundet. 2020. Danskernes brug af færdigretter. ... hvordan danskerne har det med danske vs. udenlandske æg. Forbrugerne går op i bæredygtighed . 06. Oct 2017 Mange forbrugere tænker over bæredygtighed i forbindelse med ...

RELATEREDE BØGER

Sølv, blod og kongemagt
Michael
Fatima
Kærlighed i New York
Livshistorien. En erindringshåndbog
Eksperimenterne på Crackwell Hill og andre fortællinger
Fra Vestbanen til Arriva
Kristendom mellem gnosis og ortodoksi
Чистильщик бассейнов - Эротика
Sund bund
Smukke idealer og krasse realiteter
Skoleklar Lektiehjælper: Sej til matematik
Den Rosa Lagune
The Old Testament 5 - Deuteronomy
i din brors øje
Aktie- og anpartsselskabsret
Smedens datter
Midzomernacht op een Zweeds eiland - erotisch verhaal
KGB - de russiske sikkerhedstjenester fra Ivan den Grusomme til Vladimir Putin