Pædagogik

UDGIVELSESDATO 26-09-2006
FORFATTER Mogens Hansen
ISBN 8778873746
FILSTØRRELSE 9,18 MB
FILNAVN Pædagogik.pdf
Defalske9ere.dk Pædagogik Image
I denne bog skitseres et pædagogisk og didaktisk grundsyn, der især baserer sig på europæisk pædagogiktradition med vægten på pædagogers og læreres professionalisme og beslutninger. Bogen anlægger en enhedsmæssig tilgang til daginstitution og skole og peger på, at børn i alle aldre har brug for udfordringer og krav. Især er det betydningsfuldt for socialt udsatte børn med et både opsøgende og kravsættende pædagogisk miljø som støtte for disse børns læring og udvikling. Krav og forventninger til børnene og læringen både socialt, personligt og kundskabsmæssigt udtrykkes i pædagogiske læreplaner, og bogen præsenterer didaktiske teorier, der relaterer sig til både dag institution og skole. Her skal børnene møde energiske og fagligt kompetente professionelle, der sætter rammer for og skaber undervisnings- og læringssituationer. Der skal i daginstitutionen tilbydes en ramme for en legende læring, og i skolen lægges de faglige spor, der fører til færdigheder og kundskaber.Gennem hele bogen anlægges det syn, at børn aktivt skal bruge krop, bevægelser og sanser. I selvstændige kapitler præciseres betydningen af skabende aktiviteter, brug af fantasi, leg og fortælling som det, der samlet bliver til både individualitet og tilhørsforhold til fællesskabet, og dermed til demokratisk sindelag og dannelse.Mogens Hansen, f. 1936. Lærer 1961, cand.pæd.psyk. 1968, ledende skolepsykolog i Lyngby-Taarbæk, adj. professor ved Danmarks Lærerhøjskole/Danmarks Pædagogiske Universitet. Har skrevet om specialpædagogik, kognitiv psykologi, billedtænkning, selvpsykologi, læring og undervisning.Stig Broström, f. 1945. Uddannet pædagog i 1969, cand.pæd. og ph.d. i småbørnspædagogik, lektor ved Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet. Har skrevet om didaktiske og almen pædagogiske temaer, daginstitutions- og skolestartpædagogik.
DOWNLOAD
LÆS ONLINE

Pædagogik er en god bog. Denne bog er skrevet af forfatter Mogens Hansen. På vores hjemmeside defalske9ere.dk kan du læse Mogens Hansen bog online og også downloade det gratis!

Pædagogik - Leksikon

Pædagogik er læren om den teori og praksis, der bidrager til den enkeltes kunnen, viden og værdier.Pædagogikken defineres videnskabeligt og idehistorisk som det område, der beskæftiger sig med opdragelse, uddannelse og undervisning, og som indeholder disciplinerne pædagogisk filosofi, pædagogisk psykologi, pædagogisk antropologi, pædagogisk sociologi, didaktik og komparativ pædagogik.

2.2 Teorier om socialisering | Pædagogik - introduktion ...

Pædagogik er læren om den teori og praksis, der bidrager til den enkeltes kunnen, viden og værdier.Pædagogikken defineres videnskabeligt og idehistorisk som det område, der beskæftiger sig med opdragelse, uddannelse og undervisning, og som indeholder disciplinerne pædagogisk filosofi, pædagogisk psykologi, pædagogisk antropologi, pædagogisk sociologi, didaktik og komparativ pædagogik.

RELATEREDE BØGER

Vigga & Luna til fødselsdag
En besynderlig periode i Noah V. Bjergs liv
Barn af ensomheden
Russernes drømme
Et hjemmerøveri og en romas bekendelser
English for Everyone: Course Book Level 1 Beginner
Fancy Nancy - De fancy, røde sko
Cowboy, cowboy
Armbrøstmordet
Viking Trade and Settlement in Continental Western Europe
Skyggespejlet. Fortællinger fra Mørket 3