Fra forskning til praksis

UDGIVELSESDATO 10-08-2017
FORFATTER Preben Ulrich Pedersen
ISBN 9788762816992
FILSTØRRELSE 4,25 MB
FILNAVN Fra forskning til praksis.pdf
Defalske9ere.dk Fra forskning til praksis Image
Fra forskning til praksis beskriver, hvordan sundhedsfaglig forskning kan omsættes til relevante initiativer i praksis – alt sammen til gavn for patienterne. Nyeste viden implementeres i praksis gennem klinisk lederskab, klinisk beslutningstagning og kliniske retningslinjer, som er vigtige fokuspunkter i en systematisk arbejdsgang for mange faggrupper i sundhedsvæsenet.Evidens er et uomgængeligt nøgleord, hvad end vi taler om beslutninger eller handlinger af klinisk, administrativ og organisatorisk karakter. Der produceres fortløbende store mængder af ny valid viden, men med afsæt i forskellige forskningstyper. Bogen beskriver, hvilke evidensformer udvalgte forskningstyper kan bidrage med, og hvordan den videnskabelige litteratur kan opsummeres ved hjælp af systematiske reviews.Fra forskning til praksis rummer mange praktiske eksempler, som let kan relateres til en bred vifte af faggrupper på sundhedsområdet. Det er en oplagt lærebog for studerende ved de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser eller på efter- og videreuddannelsesforløb. Bogen er også yderst relevant for klinikere, dvs. læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, radiografer, jordemødre, psykologer samt social- og sundhedsassistenter.
DOWNLOAD
LÆS ONLINE

Vil du læse Fra forskning til praksis-bogen i PDF-format online? Et godt valg! Denne bog er skrevet af forfatter Preben Ulrich Pedersen. Med webstedet defalske9ere.dk læses Fra forskning til praksis online nu så nemt!

PDF Fra forskning til praksis - DUO

Ydermere analyserer, vi hvordan implementering går fra forskning til praksis, gennem forskningssygeplejerskens erfaringer. Derefter belyser vi, gennem Benners teori, hvordan praksis kan have indflydelse på forskning. For at, få et indblik i sundhedsvæsenet, beskriver vi i afsnit 5.3, organisationens struktur og opbygning.

PDF Forskning i praksis - Fagbevægelsens Hovedorganisation

Fra forskning til praksis beskriver, hvordan sundhedsfaglig forskning kan omsættes til relevante initiativer i praksis - alt sammen til gavn for patienterne. Nyeste viden implementeres i praksis gennem klinisk lederskab, klinisk beslutningstagning og kliniske retningslinjer, som er vigtige fokuspunkter i en systematisk arbejdsgang for mange faggrupper i sundhedsvæsenet.

RELATEREDE BØGER

Den psykologiske elsker: historier
At forstå dyr
Forført af ilden
Baronessens begær
Rundt om Skibby
Ikke en jordisk chance
Goldschmidt
Et spøgelse i provinsen
Rodinas Brigade
H.C. Andersen - Den store europæer
Prinsessen på ærten
Skyggezone
Dengang vi drømte
Litteraturbilleder: Æstetiske udflugter i litteraturen fra Søren Kierkegaard til Karen Blixen
Den lille prins, lyseblå softcover m. flapper
Korn på stengrund