Vedvarende Energi

UDGIVELSESDATO 14-11-2011
FORFATTER Ellen Margrethe Basse
ISBN 9788757425758
FILSTØRRELSE 2,25 MB
FILNAVN Vedvarende Energi.pdf
Defalske9ere.dk Vedvarende Energi Image
- Hvilke regler regulerer placeringen af nye VE-anlæg i landskabet, nær kysten og nær skove?- Hvad er det for særlige EU-regler, der begrænser mulighederne for at placere vindmøller i Natura 2000-områder?- Hvordan er kommunerne stillet, hvis de ønsker at indgå i et partnerskab om etablering af nye VE-anlæg? Må de deltage?Dette er blot nogle af de spørgsmål, der gives svar på i denne bog, der henvender sig til alle, der rådgiver om eller træffer beslutninger om investering i VE-anlæg. Bogen er relevant læsning for dem, der vil opkvalificere sig inden for området, og den henvender sig til organisationer og rådgivere, der bistår aktørerne på VE-markedet m.fl.Bogen indledes med et kapitel, der redegør for de overordnede spørgsmål, som præger dagens debat på VE-området.Den danske VE-handlingsplan, Klimakommissionens anbefalinger, De Økonomiske Vismænds anbefalinger, Skatteministeriets anbefalinger og S-R-SF-regeringens Et Danmark, der står sammen indgår i præsentationen af valget mellemstrategier og den betydning, som lovgivningen kan tillægges.De øvrige kapitler i bogen er præget af en gennemgang af et omfattende lovgivningsmateriale og politiske udmeldinger, herunder på EU-niveau.IndholdsoversigtForordKapitel 1: VE-teknologier og rammebetingelserKapitel 2: Retlige rammebetingelser for danske myndighederKapitel 3: EU-rammer for VE og adgang til nettetKapitel 4: Lokalisering, miljø- og nabobeskyttelse m.v.Kapitel 5: Energiproduktion og netadgangKapitel 6: Priser, afgifter, kvoter, standarder m.v.Kapitel 7: VindenergiKapitel 8: Affald, biomasse, bioigas og biobrændslerKapitel 9: Energipolitiske aftaler m.v.RegelregisterReferencerForkortelser og forklaringerStikord
DOWNLOAD
LÆS ONLINE

Vedvarende Energi er en god bog. Denne bog er skrevet af forfatter Ellen Margrethe Basse. På vores hjemmeside defalske9ere.dk kan du læse Ellen Margrethe Basse bog online og også downloade det gratis!

Danmark sætter ny rekord i vind | Dansk Energi

Vindenergi. Strømproduktion baseret på vindkraft er et oplagt eksempel på vedvarende energi som erstatning for fossile brændsler. Regnestykket for miljøgevinsten er baseret på en antagelse om, at vindkraft erstatter el fra kulfyrede kraft- og kraftvarmeværker.

FN: Vedvarende energi kan klare verdens energibehov ...

Vedvarende energi. I 2030 skal den offentlige energiforsyning i videst muligt omfang være baseret på vedvarende energikilder. Det er en af de overordnede målsætninger i Sektorplan for energi- og vandforsyning, der beskriver mål og initiativer på området frem til 2030.

RELATEREDE BØGER

Djævelen i dig selv
Vagabondlif - Ungdomsminnen
Nul:timen
Ida går til dans
Ind i horoskopet
Hurtigt i gang med StarOffice Writer
Tilbage til jorden
Fra Isle de France og fra Sorø amt
Adult education in a transforming society
Fru Andersens jul
Η Μοίρα Των Ξωτικών 1-4
Lillebror og Knorten