Henvendelser til endnu en justitsminister

UDGIVELSESDATO 21-07-2015
FORFATTER Tinamaria Fabrina Jensen
ISBN 9788793036093
FILSTØRRELSE 5,80 MB
FILNAVN Henvendelser til endnu en justitsminister.pdf
Defalske9ere.dk Henvendelser til endnu en justitsminister Image
ForordI denne bog har jeg samlet de henvendelser, som jeg har rettet til justitsminister Mette Frederiksen i den periode, hvor hun har haft virke som justitsminister. Mette Frederiksen tiltrådte som justitsminister d. 10-10-2014 og fratrådte d. 28-6-2015.Foruden denne bog er der også ”Når sandheden skal frem - hvad vidste Justitsministeriet” , ”Når sandheden skal frem - henvendelsen til den nye justitsminister” og flere bøger omkring politiets forskellige roller igennem et længerevarende forløb med lovbrud, tilsynssvigt og meget andet som har meget lidt med et demokrati at gøre, hvilket fremgår af boglisten sidst i denne bog.Det er selvfølgelig tankevækkende, når en minister ”ikke har tid” til at besvare spørgsmål og heller ikke har interesse i, at der bliver holdt justits, når en borger gør opmærksom på dels offentlig forfølgelse og dels en politikommissær, som lyver og laver bevisforvanskelse samt andre grelle forhold i samfundet.Lov om ministres ansvarlighed§ 1. Loven angår ministres ansvar for deres embedsførelse.§ 2. Borgerlig straffelovs almindelige del finder anvendelse§ 3. Ved anvendelsen af borgerlig straffelovs regler om ansvar for medvirken til en lovovertrædelse skal en minister anses for medvirkende til en underordnets handling, når3) han har fremmet handlingens udførelse ved ikke i rimeligt omfang at føre tilsyn og fastsætte instrukser.§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler hamefter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efterhans stillings beskaffenhed.§ 9. Med hensyn til erstatningsansvar i anledning af ministres handlinger gælder de almindelige regler om erstatning for skade forvoldt af personer i statens tjeneste.Læs selv og tag stilling til, om justitsminister Mette Frederiksen har levet op til hendes ansvar og forpligtigelser som justitsminister. Jeg mener ikke, at hun har ...God læselyst :o)Tinamaria
DOWNLOAD
LÆS ONLINE

Bogen Henvendelser til endnu en justitsminister blev skrevet den 21-07-2015 af forfatteren Tinamaria Fabrina Jensen. Du kan læse bogen Henvendelser til endnu en justitsminister i PDF, ePUB, MOBI format på vores hjemmeside defalske9ere.dk. Her finder du også andre bøger af forfatteren Tinamaria Fabrina Jensen.

Sagsbehandlingstid | Svar til parter efter flere måneder

Bogen bringer de samlede henvendelser til justitsminister Mette Frederiksen i hendes ministerperiode WPF Program…

Østrigs nye justitsminister må have politibeskyttelse - i Tyskland vil en...

Kommunikasjonen begrenses for det meste til en person internt som besvarer oppgaven. Skal man se historikken i en sak eller andre saker fra samme innmelder, må man En utmerket måte å håndtere dette på er via en servicedesk-løsning, en brukervennlig portal for mottak av alle henvendelser.

RELATEREDE BØGER

Hekseyngel
Min kamp 2
Broderi med juledrys
Skurvognsdetektiven
Mona-sagen
Bispeborgen Spøttrup
Bill & Ben beskytter arvingen
Visiting the black lakes
Mog og den gamle dame
Sort daggry
Nat og dag
Sandhed
Spejdere, Grøn Fagklub
The Morganville Vampires #4: Maskespil
Pubben på Maple Street
Rejsning
Inger & Carlo hjælper med at lave mad
Sytten